założenia Fundacji

Fundacja im. Władysława Tatarkiewicza powstała w styczniu 2018 roku z inicjatywy grona badaczy, którym zależy na propagowaniu w nauce i edukacji standardów aksjologicznych rozwijanych i wdrażanych przez Profesora Tatarkiewicza w pracy naukowej i relacjach międzyludzkich.  Za cel Fundacja stawia sobie w szczególności integrację wartości etycznych i estetycznych w praktyce naukowej i edukacyjnej – przede wszystkim w zakresie nauk humanistycznych, ale także społecznych, technicznych i ścisłych.

Swoje założenia Fundacja będzie realizować poprzez wspieranie badań i publikacji naukowych, debat, konferencji i sympozjów, programów, wydarzeń i działań artystycznych oraz edukacyjnych.